حمایت و همراهی

با خانواده‌ی بزرگ ایران‌زمین
در مسیر خلق ارزش‌های نوین

انتقال تجربه

گام به گام به سوی ارزش آفرینی
همراه با گروه بزرگ مربیان با تجربه

بازار سازی

دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی

آموزش

آموزش‌های زیربنایی و کاربردی
در فضایی جذاب و کارآمد
مرکز نوآوری ایران زمین

اینجا طرح‌های خود را به وسعت ایران‌ زمین گسترش دهید!

_
  • شتابدهی و حمایت
  • آموزش و توانمندسازی
  • هدایت‌ و راهنمایی
  • جذب سرمایه و بازارسازی

فناوری مالی

بانکداری دیجیتال

بلاکچین، گردشگری

رمز ارز، گردشگری سلامت

سلامت، انرژی

انرژی های نو

حمل و نقل، شهر هوشمند

اینترنت اشیاء

شتابدهی و حمایت

 

 

آموزش و توانمندسازی

 

 

هدایت و راهنمایی

 

جذب سرمایه و بازارسازی

 

حضور در قلب ایران‌ زمین

 

_

ما در مرکز نوآوری ایران زمین محیط مناسب و دلپذیری برای کار، ‌همفکری و خلق کسب‌و‌کار فراهم کرده‌ایم. اگر به دنبال ارزش‌آفرینی، ارتباط با افراد و گروه‌های خلاق و پرتلاش و حضور در قلب نوآوری ایران زمین هستید، فضای‌کار اشتراکی ایران زمین مناسب شماست.
برای اجرای طرح‌های نوآورانه تا خلق کسب‌وکار ارزش آفرین در کنار شما هستیم. با حمایت و همراهی یکدیگر از دشواری‌ها گذر می‌کنیم.

به ایران زمین بپیوندید

_
۱

درخواست پذیرش طرح خود را از اینجا ثبت کنید و هر نوع مستندات و اطلاعاتی را که برای  معرفی طرح و گروه خود مناسب می‌دانید پیوست کنید.

۲
طرح شما در مرکز نوآوری ایران زمین برای حضور در دوره پیش شتابدهی یا شتابدهی پذیرش ارزیابی خواهد شد.
۳

اگر برای حضور در دوره پیش شتابدهی پذیرش شوید، در یک برنامه ۲ ماهه آموزش‌های لازم برای ورود مناسب به چرخه خلق کسب وکارتان را فرامی‌گیرید.

۴

اگر طرح و گروه شما برای مشارکت در دوره شتابدهی پذیرش شود، سفری ۶ ماهه را برای تقویت زیربناهای کسب‌وکارتان در کنار مربیان و مشاورین مرکز نوآوری ایران زمین شروع می‌کنید. مرکز نوآوری ایران زمین بستر رشد و باروری برنامه‌هایتان را در فضای کار اشتراکی فراهم کرده. در این دوره از سرمایه پرورش طرح و حمایت‌های گسترده خانواده بزرگ ایران زمین برخودار هستید.

از ما بخواهید

_

برای پیشبرد طرح‌های نوآورانه خود روی حمایت‌های گوناگون مرکز نوآوری ایران زمین حساب کنید

سرمایه پرورش طرح

حمایت غیرمستقیم

مشاوره و بازارسازی