ثبت درخواست پذیرش

هر نوع مستندات و اطلاعاتی را که برای  معرفی طرح و گروه خود مناسب می‌دانید پیوست کنید.

بررسی اولیه طرح

طرح شما در مرکز نوآوری ایران زمین برای حضور در دوره  شتابدهی ارزیابی اولیه خواهد شد.

برگزاری جلسات ارزیابی

نتایج بررسی ها و ارزیابی ها از طریق ایمیل و یا تماس تلفنی اطلاع رسانی می گردد.

عقد قرارداد

پس از بررسی اولیه طرح طی یک هفته کاری نتیجه جهت عقد قرارداد از طریق ایمیل به نوآوران اطلاع رسانی می گردد.

استقرار و ورود به دوره شتابدهی

در مرکز نوآوری ایران زمین طول دوره شتابدهی ۶ ماهه است.