پرش لینک ها

Tag: برنامه گپ و گفت

بررسی موضوع مالیات شرکت‌های نوپا در مرکز نوآوری ایران زمین

بررسی موضوع مالیات شرکت‌های نوپا در مرکز نوآوری ایران زمین

در برچسب‌ها

مسائل مالیاتی شرکت های نوپا در یک نشست تخصصی در مرکز نوآوری ایران زمین بررسی شد. نشست تخصصی بررسی مسائل مالیات شرکت های نوپا با حضور مهدی منفرد کارشناس امور مالیاتی برگزار شد. در این نشست که یکصد و چهل و هشتمین گپ و گفت