پرش لینک ها

Tag: چای تلخ

رویداد چای تلخ، دومین اجرای خود را در مرکز نوآوری ایران زمین پشت سر گذاشت.

رویداد چای تلخ، دومین اجرای خود را در مرکز نوآوری ایران زمین پشت سر گذاشت.

در Tags

رویداد چای تلخ، دومین اجرای خود را در مرکز نوآوری ایران زمین پشت سر گذاشت. این رویداد عصر روز سه شنبه 15 بهمن ماه با حضور مترجم کتاب اقتصاد اشتراکی و چند تن از مدیران بانکی و کسب و کار های حوزه فناوری مالی برگزار