پرش لینک ها

Tag: مسائل حقوقی استارتاپ ها

بررسی موضوع مالیات شرکت‌های نوپا در مرکز نوآوری ایران زمین

بررسی موضوع مالیات شرکت‌های نوپا در مرکز نوآوری ایران زمین

در Tags

مسائل مالیاتی شرکت های نوپا در یک نشست تخصصی در مرکز نوآوری ایران زمین بررسی شد. نشست تخصصی بررسی مسائل مالیات شرکت های نوپا با حضور مهدی منفرد کارشناس امور مالیاتی برگزار شد. در این نشست که یکصد و چهل و هشتمین گپ و گفت