پرش لینک ها

Tag: مرکز نوآوری ایران زمین

رویداد چای تلخ، دومین اجرای خود را در مرکز نوآوری ایران زمین پشت سر گذاشت.

رویداد چای تلخ، دومین اجرای خود را در مرکز نوآوری ایران زمین پشت سر گذاشت.

در Tags

رویداد چای تلخ، دومین اجرای خود را در مرکز نوآوری ایران زمین پشت سر گذاشت. این رویداد عصر روز سه شنبه 15 بهمن ماه با حضور مترجم کتاب اقتصاد اشتراکی و چند تن از مدیران بانکی و کسب و کار های حوزه فناوری مالی برگزار

کشت‌یار، کسب‌وکاری که از آسمان به زمین رسیده

کشت‌یار، کسب‌وکاری که از آسمان به زمین رسیده

در Tags

به همه آنهایی که روی زمین دنبال یک طرح خوب و مفید و کارساز هستند این خبر خوش را بدهیم که یک گروه کوچک که در زمینه هوا فضا متخصص هستند، روی زمین گشتند و گشتند و چند تا مهندس کشاورزی خوب را پیدا کرده