پرش لینک ها

Tag: تلکام +

حضور مرکزنوآوری ایران زمین در نمایشگاه تلکام پلاس

حضور مرکزنوآوری ایران زمین در نمایشگاه تلکام پلاس

در Tags

نمایشگاه تلکام+ (فناوری ارتباطات و راه حل های نوآورانه) که به محل عرضه توانمندی های صاحبان طرح و برنامه های خلاق فناوری تبدیل شده، در بیستمین دوره خود فرصتی برای عرضه توانمندی های مرکز نوآوری ایران زمین بود.مرکز نوآوری ایران زمین در قالب هلدینگ جهان