پرش لینک ها

بررسی موضوع مالیات شرکت‌های نوپا در مرکز نوآوری ایران زمین

مسائل مالیاتی شرکت های نوپا در یک نشست تخصصی در مرکز نوآوری ایران زمین بررسی شد.

نشست تخصصی بررسی مسائل مالیات شرکت های نوپا با حضور مهدی منفرد کارشناس امور مالیاتی برگزار شد. در این نشست که یکصد و چهل و هشتمین گپ و گفت اجرا شده توسط بیدبرگ بود، مسائل مالیاتی شرکت های نوپا با حضور کارشناس مالیاتی بررسی و به پرسش های حاضرین پاسخ داده شد.

در این گپ و گفت قوانین مالیاتی، برخی معافیت های مالیاتی برای کسب و کار های نوپا، الزامات قانونی که باید مورد توجه این کسب و کار ها قرار گیرد و مسئولیت های مدیران این شرکت ها توسط کارشناس مربوط برای حاضرین تشریح شد.

یک دیدگاه بگذارید