پرش لینک ها

Category: اخبار

برنامه بازنگری در فرآیند شتاب دهی استارت آپ های کشور

برنامه بازنگری در فرآیند شتاب دهی استارت آپ های کشور

در

مدیرعامل مرکز نوآوری بانک ایران زمین از برنامه این مرکز برای بازنگری در فرآیندهای پیش شتاب دهی و شتاب دهی دراکوسیستم استارت آپی داخل کشور خبرداد. سیدمحمد حسینی ناظر در گفت وگو با الفبا با بیان این که حدود ۴۰ شتاب دهنده از مرکز شتاب