تصاویر محل کار اشتراکی

_


ویژگی های شگفت انگیز
اینجا همه چیز برای رسد فراهم است…

استفاده از فضای‌کار اشتراکی یکی از بهترین راهکارها برای کم کردن هزینه هاست. ما در مرکز نوآوری ایران زمین محیط مناسب و دلپذیری برای کار، ‌همفکری و خلق کسب‌و‌کار فراهم کرده‌ایم. اگر به دنبال ارزش‌آفرینی، ارتباط با افراد و گروه‌های خلاق و پرتلاش و حضور در قلب نوآوری ایران زمین هستید، فضای‌کار اشتراکی مناسب شماست.

هم‌افزایی

کتابخانه تخصصی کسب‌و‌کار

برنامه و رویدادهای متنوع

چای، قهوه و اتاق سرگرمی

دسترسی آسان

اینترنت