بازدید مدیران ارشد بانک ایران زمین


عملکرد فصلی مرکز نوآوری ایران زمین طی گزارش مدیر مرکز به اطلاع مدیران ارشد بانک ایران زمین رسید.
جلسه‌ی مدیران ارشد بانک ایران زمین در مرکز نوآوری، شاهد ارائه گزارش عملکرد فصلی این مرکز و برنامه های طراحی شده برای ماه های پایانی سال و راهبردهای کلان مرکز نوآوری ایران زمین بود.
در این جلسه که با حضور مدیران ارشد بانک و اعضاء هیئت مدیره مرکز برگزار شد، همچنین تعدادی از طرح های تحت حمایت معرفی شد.

وحید محمودیان مدیر مرکز نوآوری در گزارش خود اقدامات انجام شده برای شناسائی و جذب طرح های خلاق را برشمرده و تاکید کرد که مرکز نوآوری ایران زمین تلاش میکند نقطه ارتباط کارآمد بین توانمندی های بانک ایران زمین و مجموعه های وابسته به کسب و کار های خلاق و نوآور باشد.

 

اخبار

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *