پرش لینک ها

در مرکز نوآوری ایران‌ ‌زمین به یکدیگر برای خلق آینده‌ای بهتر کمک می‌کنیم.
اینجا طرح‌های خود را به وسعت ایران‌ زمین گسترش دهید!

طرح نوآورانه و خلاق دارید؟

در راه اجرای آن روی همراهی مرکز نوآوری ایران زمین حساب کنید

تزریق سرمایه

انتقال تجربه

همراهی

علاقه‌مندی‌‎های ما

ما به این حوزه‌‎های علاقه‌مند هستیم‎، اما اگر طرح دیگری هم دارید روی ما حساب کنید!

فناوری مالی

اینترنت اشیاء

گردشگری

انرژی

از ما بی‌خبر نباشید!

اتفاقات مرکز نوآوری ایران زمین