ما در مرکز نوآوری ایران‌ ‌زمین به شما کمک می‌کنیم آینده‌ای بهتر را خلق کنید.
اینجا می‌توانید ایده‌های خود را به وسعت ایران‌ زمین گسترش دهید.
به زودی همراه شما خواهیم بود!

ایده‌‌ای دارید؟

در این راه روی ما حساب کنید ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا با همراهی شما
آینده‌ای بهتر را برای ایران رقم بزنیم

تزریق سرمایه

انتقال تجربه

همراهی

با شماره 88673298 - 021 یا ایمیل info@izicenter.ir در تماس باشید